keskiviikko 18. kesäkuuta 2014

Onni ja taito

Tässä tällanen ohje, jota liikunnanhaluisella tuulella ollessaan kun minuutin tai muutaman kokeilisi, niin ehkä siitä aukeaisi uusi upea tervehenkinen harrastus ja moni taito tulisi paljon helmpommaksi:

"Tässä laatimani paljon onnellistuttava kaikille sopiva liikunnallisia lahjoja kasvattava ohje:

"Do not make plans about how to move but decide each second and each fraction of a second anew what right now feels like the best idea about where to move, how to move, in which style, in which attitude, in which mood, with how much eager interest and quickness resulting from that or relaxed awareness or emotionally motivated force,... So you change all the time, your plans change and you learn to pick each fraction of a second just the things that you like best right then to be your goalsetting right then in practice in your movements. So you feel happy and fulfilled. Be wary of boredom and habits."
http://happinesstipsblog.blogspot.fi

 Ehkä tusinan urautumattoman kokeilukerran tuoman kokemuksen myötä tämä liikkumistapaohje yleistyy elämänohjeeksi muille elämänaloille ja auttaa Sinua yltämään jatkuvasti parhaimpaasi, tai ainakin melkein. Et siis jää käytännön olosuhteittesi sanelemalle laatutasolle, vaan yllät haaveenasi olevaan tyylilajiin arjessasi."

perjantai 6. kesäkuuta 2014

Millainen paratiisi?

Tämä paratiisiteoria tukee vain yhdenlaista paratiisia: terveetelämäntavat ja maailma terveellä tolalla. Se näkee siis täyden tunteidenmukaisuuden ja hyvän moraalin terveden elämäntapojen olennaisina osina. Muunlaisia paratiiseja tämä teoria ei tue.
Terveet elämäntavat olisivat paratiisi, kaikista paratiisimaisin paratiisi teoriassa ihmisluonnon mukaan mahdollisista paratiiseista siksi, että ihmisluonnon mukainen tervehenkinen elämä tuo tyydytystä.
Tämä teoria (Ks. World is of love) näkee muunlaiset elämäntavat ja maailmantilanteet terveiden elämäntapojen ja täysin terveen maailman osasista koostuvina ja rikkinäisyytensä vuoksi vähemmän onnellisina, mutta hyvin toimivilta luonnollisilta osiltaan mielekkäinä ja onnea tuovina (kun viisaasti hahmottaa). Siis vaikket eläisi tällaisessa paratiisissa, voisit tähän suuntaan korjaamalla lisätä onneasi a maailmassa pärjäämisen kykyäsi.
Tämä teoria koskaa lähinnä toimintakykyä (yksilön, yhteisön ja maailman) ja onnea sen indikaattorina. Se ei siis jaottele suositelluiksi paratiiseiksi kutsuttuja paikkoja ja ei-suositelluiksi muita vaan suosittelee vain terveitä elämäntapoja, tunteidenmukaisuutta, kokonaiskuvien käyttöä ajattelussa ja hyvää moraalia. Tämä teoria näkee ihmisluonnonliikkeenä kohti parempåaa elämää paremmassa elämälle suotuisassa elinympäristössä, siis moraalisena paratiisiliikkeenä, joksi ymmärrän terveet elämäntavat ja jonka ei tarvitse olla mikään järjestö tms.m utta joka voi saada paljon tukea jo olemassaolevista liikkeistä hyvän eläm'än ja paremman maailman puolesta.

Terveistä elämäntavoista jotakin http://opisuomalaisuus.blogspot.fi/2014/03/terveet-elamantavat.html ja http://happinesstipsblog.blogspot.fi .

Erotuksena moniin aiermpiin paratiisivaihtoehtoihin, tämä ei ole viimeinen paratiisi vaan joukko paratiisimaisen tulevaisuuden alkuja.

tiistai 3. kesäkuuta 2014

Paljonko paratiiseja?

Paratiisiteotiani tukee terveitä elämäntapoja ja moraalia, muttei anna jäykkää kaavaa siitä, millainen paratiisin pitäisi olla. Eri ihmisille sopii erilainen paratiisiyritelmä. Ideanani on ollut saada tietokoeniden ja teknologian tuomakannattavuusnäkökulma tukemaan mahdollisimman hyviä elinoloja, hyvää globaalia tulevaisuutta.
Sen verran, mitä ehkä tarvitaan suomalaisen kulttuurin tukea, voi ulkomaillakin, ainakin osin, oppia blogeistani http://opisuomalaisuus.blogspot.fi aj http://Finnishskills.blogspot.fi kolme ekaa merkintää tai ehk'ä neljä.
Muuten on jo monta hyvää oikeansuuntaista linjausta joka maassa valmiiksi: on uskonto, kauppa, naisten viisaus, elämänviisaus, loma ja vapaa-aika, luonnonrakkaus, mieltymys hyvään elämään, moraali, halu korjata työelämän ym. epäkohtia jne. Sata paratiisiliikettä per maa ei kai olisi turhan paljon ja "El' ja anna toisten elää"ohje näyttäisi viittaavan siihen, että jokainen voi olla oma paratiisiliikkeensä tai muutaman ihmisen rypäs.

Paratiisimalli tietokoneille

Paratiisiteorian perusidea on varsin helppo ja olisi ohjelmoitavissa jo nykytietokoneillekin, jolloin ne kannattavuusperusteisena vaihtoehtona voisivat suositella paratiisia ja täyttä tunteidenmukaisuutta.

Malli:
Terve maailma on paratiisi ja täysin toimintakunnossa, eli täysi toimintakunto kertaa yksi. Muunlainen maailma on täyteen kaikenpuoliseen terveyteen verrattuna rikkinäinen ja siksi huonommassa toimintakunnossa. Kokonaan rikkinäinen maailma ei toimi, täysi toimintakunto kertaa nolla.
Tunteidenmukaisuus auttaa ylläpitämään täyttä terveyttä, sillä tunteiden tehtävänä on autaa vastaamaan tarpeisiin, mikä ylläpitää täyttä terveyttä eli täyttä toimintakykyä. Tunteet tarvitsevat tuekseen kokonaiskuvan maailmasta ja kustakin aihepiiristä.

Paratiisiaiheinen kirjani http://2013paradise.blogspot.fi on kirjoitettu sillä tapaa, että sen ajatrusten pitäisi olla varsin helposti ohjelmoitavissa tietokoneille: termi viittaa ilmiöön, jonka vasta kehittyneempi tietokone oppii tunnistamaan.