sunnuntai 21. heinäkuuta 2013

Maailmankuvan muutos

Paratiisi on kiva tulevaisuudenkuva, mutta se on niin paljon valoisampi kuin mihin olemme tottuneet, että moni jää pyörälle päästään siinä, mikä noista aika helpoista perusteluista oli uutta asiaa ja mihin vanhat tutut totuudet katosivat.
Miksi löysin jotakin uutta? Osin sattuman kauppaa ja osin siksi, että olen suomalainen ja nainen, jolloin suomalaisen kulttuurin ja naisten perimäviisauden näkökulmat ovat minulle tuttuja. Isälläni oli biologinen ihmiskäsitys ja luonnontieteen mukainen kokonaiskuva maailmasta. Ne tarjosivat kielen, jolla suomalaiset ja naisten kulttuurilliset ymmärryksen palaset saattaa kommunikoida laajalle yleisölle eri maihin ja pukea niin palikkamalliseen muotoon, että tietokoneillekin ne vboi ohjelmoida. Suomalainen kulttuuri tarjosi järkiperusteisen moraalin, joka pohjaa yksilöiden ja ryhmien itsekkyyteen sekä kokonaiskuvalliseen järkeen. Naisten kulttuuri taas ymmärtää tunteidenmukaisuuden suuren arvon elämässä ja maailmassa pärjäämisen kannalta.
Lapsuudenkotini oli opiskeluhenkinen mutta jätti monta taitoa puutteellisiksi, joten kiinnostuin taitojen, lahjojen ja ajattelukyvyn oppimisesta sekä kommunikaatio- ja opetustaidoista, joilla löydetyistä mahdollisuuksista voi tehdä teitä kansojen kulkea.
Elämänviisaudesta olen aina ollut harrastunut.

lauantai 20. heinäkuuta 2013

Puhetavasta

Paratiisikäsitykseni on jotakin sellaista kuin täysi tunteidenmukaisuus ja hyvä moraali sekä terveet luonnolliset elämäntavat ja maailma tervehenkisesti hyvällä tolalla. Nämä ovat käsitykseni siitä, miten haluan elämäni elää. Mutta ne yleensä herättävät vastareaktion, joka on kova rationaalisuus - ikään kuin tunteet olisivat höttöpuppua eivätkä toimintakykyä ylläpitävien tarpeiden täyttämisessä auttavia. Niinpä olen tottunut ajattelemaan positiivisista asioista kuin joutuisin juttelemaan tuon vastakkaisen näkökulman kanssa ja perustelemaan näkemykseni sille. Olen lukemattomat kerrat näkemykseni tarkistanut ´ja aina päätynyt siihen, että täysi tunteidenmukaisuus on paras vaihtoehto, mutta tunteidenmukaisuus tarvitsee avukseen kokonaiskuvan siitä, mitä tuntee mistäkin ja miten maailman asiat liittyvät yhteen, mikä aiheuttaa mitäkin. Ajattelukykyä parantavia ohjeita blogissani Pikakoulu
http://pikakoulu.blogspot.fi/2011/11/ajattelukurssi.html sekä toisessa älykkyysaiheisessa blogissani (engl.) ja sadoittain älyä ja taitoja parantavia ohjeita (enimmäkseen äänettömiä tekstivideoita) soittolistoilla videokanavallani http://www.youtube.com/khtervola . Noiden avulla voi oppia paljon vähällä vaivalla.
Mutta paratiisiteoriakirjani on siis kovan rationaalisuuden näkökulmasta, puheenvuoro vcastustajille. Sen tyylissä on vaikutteita tietokoneohjelmointiin tarvittavasta jäsennystavasta, jottei olisi syntynyt tarvetta kirjoittaa erikseen toista kirjaa tietokoneohjelmointia varten (tietokoneille kannattavuusperusteinen moraali) ja keskustella siitä, miten nämä erityyliset kirjat suhtautuvat toisiinsa.

Moni epäilee tunteita ja paratiisin mahdollisuutta. Siksi on parempi mainita kannattavuusperusteinen moraali, johon eurooppalainen elintaso ja yhteiskuntien toimivuus perustuu.
Osa on motivoitunut hyvään elämään ja hauskanpitoon, kun vain saa siihen tekosyyn. Siksi ehkä kelpaa se, että paratiisiteoriakirjani on ihan objektiivinen kyllä, kokeilemisen arvoinen. Lisää tilaa tunteidenmukaiseen elämään tuovat tämän blogin linkkilistan nettisivut.

perjantai 19. heinäkuuta 2013

Linkkejä

Paratiisiteoriakirjani löytää siis blogini http://2013paradise.blogspot.fi varhaisimmasta merkinnästä. Raadollisemmat tuttavat lukenevat mieluummin kirjaa "Tough Power Benefit Calculations About Sex & Women" http://www.angelfire.com/planet/paradisewins/TPBCASAW.pdf . Mutta lisäksi heidän olisi hyvä lukea tuon paratiisiaiheisen kirjani "2013: Paradise like era" alusta osio "Curing modern horror scenarios".
Paratiisiajatus lyhyesti tuon blogin kirjoituksissa, tässä blogissa, osoitteessa http://healthilymoral.blogspot.fi/2011/08/world-is-of-love.html ja videokanavani http://www.youtube.com/khtervola paratiisiaiheisella soittolistalla.

Muuta aihetta tukevaa:
Moraali helpommaksi http://healthilymoral.blogspot.fi
Tietokoneille tunteet, moraali ja järki http://feelingcomputers.blogspot.fi
Lisää tunteidenmukaista vapaa-aikaa työtehon parantamisen varjolla (työtä 4t/pvä 5pvä/vko) http://www.SoMuchMoreFreeTime.info
Lyhennetty koulu (yhteen tai ainakin muutamaan vuoteen lyhennettynä koko koulu) http://pikakoulu.blogspot.fi
Näin opit lahjat ja taidot kaukaiseen rakkaimpaan haaveammattiisi http://nopeaoppisuus.blogspot.fi
Ohjeita tunneälyn, älyn ja taitojen oppimiseen soittolistoilla http://www.youtube.com/khtervola
Omaan kokemukseeni pohjautuvia onnellisten elämäntapojen vinkkejä http://happinesstipsblog.blogspot.fi

Paratiisiteoriani pohjautuu pitkälti perinteiseen suomenkieliseen suomalaiseen kulttuuriin http://Finnishskills.blogspot.fi

maanantai 15. heinäkuuta 2013

Liittoutuminen muiden näkemysten kanssa

Paratiisiteoriani on varsin yleisellä tasolla. Se yrittää tehdä mahdollisiksi monet paratiisimaiset tai sen suuntaiset tiet, joita perinteisesti on kannatettu ja joilla on oma näkemyksensä tarkemmasta elämäntavasta tai sen piirteistä, joita noudattaa. Paratiisiteoriani yrittää paikata aukkoja, joita on muilla näkemyksillä kannattavuusnäkemysten ja täyden tunteidenmukaisuuden välillä. Yleensä paras ratkaisu on ollut terveet luonnolliset elämäntavat ja terve maailma. Ne muodostavat ideaalin, josta saa kuvan, kun ajattelee, että jokainen hyvä puoli, mitä maailmassa toivoo, tulisi yhtä aikaa, tai jotakin vielä parempaa, jos ne eivät sellaisinaan sovi yhteen. Koska täydellä kaikenpuolisella terveydell'ä olisi kaikki hyvät puolet yhtä aikaa, mm. se olisi täysin tunteidenmukainen, ja koska terve maailma toimii joka kannalta paremmin kuin muunlainen osin rikkinäinen maailma, niin kannattavuuspåerustelut täm'än mallin avulla tukisivat omaa haaveratkaisuasi parhaana kovassa maailmassa tai ainakin parhaan ratkaisun osana, jota terveet luonnolliset elämäntavat ja tervehenkinen moraali tukisivat.

Paratiisiteoriani ja rahan ansaitseminen

Katso http://www.angelfire.com/planet/paradisewins/rahaa.html

Tähän tapaan laskien 10c per henkilö päivässä tuottaisi globaalisti 248 mrd € vuodesssa tuloja, jotka paratiisiliikkeen työntekijöille palkkoina jaettaisiin. Vaikka kiinnostuneita olisi monta, summe ei heti lopu vaan riittää miljoonille erimaalaisille. Luonnollisesti voitaisiin aloittaa sieltä, missä kiinnostusta paratiisiliikkeeseen on eniten, ennen kaikkea kunkin seudun paikalliset aiheesta innostuneet huolehtisivat koko jutun, arvelisin, niin eivät rahamäärät pääsisi kasvamaan niin suuriksi, että toisivat rikollisuutta, tavallisia palkkoja vaan. Suomalais-eurooppalainen osaaminen toimisi vain tukena, välttämättä se ei olisi kovinkaan suuri osa koko porukasta, voisipa olla vaikkapa prosentti ja muu porukka taiteilijoita, journalisteja, jo olemassaolevien paratiisisuuntauksen suuntaisten paikallisten suosittujen liikkeiden maallikkotyöntekijöitä ym. ym.

Jotta juttu toimisi, olisi paratiisiliikkeen pelattava niillä paratiisia tukevilla pelisäännöillä, joiden varaan paratiisia on tarkoitus rakentaa: ennen kaikkea oikeudenmukaisuus, vastuuntuntoisuus, tervehenkisyys, tunteidenmukaisuus, kokonaiskuvallisuus, yleishyödyllisyys ja kai monenkirjavuus ja vapaamuotoisuus.

Vaikka tuolla linkillä laskin, että liikkeen aloittajia voitaisiin palkita, niin jos palkitsee liian suuresti, se tuo rikollisuutta ja murhia ja niin se ei käytännön kannalta ole hyvä vaan voi olla isokin este. Niinpä myös ensimmäisille pitäisi ihan vain maksaa palkkaa eikä sen suurempia rahasummia, niin mukava aihe kenties suojelisi jonkin verran tai ainakin olisi yhtenä motivaationa.

Millainen paratiisi?

Paratiisiteoriani on aivan yleisellä tasolla eikä sano paljoakaan siitgä, millainen paratiisin olisi oltava. Joitakin suuntalinjoja ja ohjeita se antaa, mutta pääajatus on, että kukin saa valita mieleisensä paratiisimaisen elämäntavan kunhan ei tuhoa paratiisia muilta. Sellaiset tuhoisat linjaukset rajataan vaikuttamaan kapeammin tuon saman linjauksen kannattajiin eikä laajempaan piiriin, näin mahtuu moni mukaan eikä kaikkien tarvitse olla samaan kaavaan tungettuja, mutta kokonaisuus saadaan kummink8in toimimaan elämänmyönteisten vastuuntuntoisten kyllin hyvin maailmaa ja elämää ymmärtävien v oimin.

Paratiisi olisi maailmanlaajuinen. Se ei vaadi, että viereiset ihmiset tai ryhmät olisivat paratiisihenkisiä tai muuten vain kilttejä, vaikka mukavahan se olisi, vaan paratiisi on kannattavin vaihtoehto kovassa maailmassa ja siksi se on elämäntapavalinta, jonka voi tehdä, vaikkei ympäristö sitä kannattaisi, ja se voisi silti tuoda hyvän elämän, menestystä ja asemaa sille, joka sen omaksi linjauksekseen ottaa.

Paratiisi olisi kannattavin vaihtoe3hto sekä taloudellisesti: mahdollisimman kannattavasti järjestetty yhteiskunta, muutamia kohtalaisen yksinkertaisia periaatteita noudattaen, lisäisi tuottavuutta kasvattamatta työmäärää, että yksittäisen ihmisen kapasiteetin kannalta: terveet luonnolliset elämäntavat elämän kaikilla saroilla ovat ihmisen käyttöohje, joka tuo parhaan kapasiteetin tehtävään kuin teht'ävään.

Kannattavimpana vaihtoehtona paratiisi olisi mahdollinen myös, jos lähtötilanne on jotenkin onneton tai muuten hankala, koska moni on rahanhimoinen tms. kannattavuusorientoitunut. Kauhuskenaarioiden parantamisesta katso kirjani http://2013paradise.blogspot.fi alkupuolen ongelmanratkaisun muutama kymmentä kohtaa.
Tietokoneet kykenevät pian ymmärtämään palikkajärkeä, joka vertailee tyyliin täysin toimintakykyinen verrattuna rikkinäiseen toimintakyvyn kannalta numeerisesti arvioituna. Eli paratiisiteoriani voidaan opettaa tietokoneille, ajan myötä paremmin. Se loisi tietokoneille käyttäjän (tai vallan ottaneen tietokoneen) itsekkyyteen perustuvan järkiperusteisen moraalin, joka on samntyyppinen kuin perinteinen suomalainen järkiperusteinen moraali: oikeudenmukaisuus (anna palautetta +/- teon toivottavuuden mukaan kuten markkinataloudessa), vastuuntuntoisuus (teot valittava suurten seuraustensa mukaan positiivisiksi, mutta pikkuasioista ei tarvitse välittää vaan niissä elämänlaatu ratkaisee), inhimilliset arvot ja terveet elämäntavat (vrt. täysin toimintakyky ja tarpeiden täyttäminen sen edellytyksenä), luonnonsuojelu, kokonaiskuvallinen järki ja teknologian kehittäminen (voima -> puolustuskyky). Kirjani on kirjoitettu blokkimaisella kielellä, jotta nuo asiat olisi helppo tuolta samalta pohjalta, jota ihmiset lukevat, ohjelmoida tietokoneille, jo nykytietokoneiden tasoisille: sana/merkkijono viittaa maailman ilmiöön, jonka vasta kehittyneempi tietokone oppii tuntemaan.

Mitä paratiisiteoria on

Paratiisiteoria on objektiivisen maailmankuvani käsitys, että terveiden luonnollisten elämäntapojen ja terveen luonnontilaisen maailman muodostama luonnonparatiisi teknologian tukemana on kannattavin vaihtoehto modernissa maailmassa. Terveet elämäntavat ovat luonnonvalinnan tai jumalan luoma voittoisin strategia kovassa maailmassa. Kun ne yhdistetään teknologian (yms.) voimaan, saadaan teoreettisesti katsoen vahvin mahdollinen vaihtoehto, oli selviytymistehtävä lähes mikä hyvänsä. Tällainen strategia olisi onnellisen tunteidenmukaisen elämän ja parhaan kokonaiskuvallisen ymmärryksen kanssa sovussa: paratiisi, globaali paratiisi, jossa olisi valtava eri vaihtoehtojen kirjo, josta kukin saisi valita itselleen mieleisen ja strategian rankentavuuden tai rakentavuuden puutteen perusteella määrittyisi sen vaikutusalue: suuri tai pieni tai mikä kulloinkin onkaan.

Olen kirjoittanut aiheesta englanninkielisen kirjan, joka löytyy linkillä blogini http://2013paradise.blogspot.fi varhaisimmasta blogimerkinnästä. Itse asiassa olen kirjoittanut useampia kirjoja ja vihkosia, joiden kokoelma tämä kirja on. Videomuodossa jotakin paratiisiteoriastani videokanavani http://www.youtube.com/khtervola paratiisiaiheisella soittolistalla, niin ikään englanniksi. (Kanavani videoista suurin osa on äänettömiä tekstivideoita, mutta osassa on sekä teksti että ääni.)